Autoschade

In het geval van autoschade doorloopt u de volgende stappen:

1

Veiligheid

Breng uzelf en anderen zo snel mogelijk in veiligheid. Bij persoonlijk letsel belt u 112 voor een ambulance. Bestaat er twijfel over de schuldvraag? Neem dan contact op met de politie.

2

Schade vaststellen

Vul samen met eventuele andere betrokkenen het Europees Schadeformulier in. Meld de autoschade binnen 24 uur bij uw verzekeringsmaatschappij. Tip: Zorg ervoor dat er altijd een Europees Schadeformulier in uw auto ligt. U kunt van tevoren al uw eigen gegevens invullen, zodat u in geval van autoschade snel kunt handelen.
Tip: Doe geen toezeggingen aan een eventuele tegenpartij: wacht eerst de reactie van uw verzekeringsmaatschappij af.
Tip: Heeft u een mobiele telefoon met camerafunctie? Neem dan foto’s van de situatie en de schade.
Tip: Maak eenvoudig een ongevallenschets.

3

Contact Meestoof

Neem contact met ons op zodat wij een plaats voor het voertuig kunnen vrijmaken om te stallen.

4

Schade Expert

Nadat u het schadeformulier heeft opgestuurd naar uw tussenpersoon of verzekeraar, wordt de procedure in gang gezet voor het vaststellen van de autoschade. De schade-expert bepaalt de omvang van de schade, het schadebedrag, de wijze van herstel en de kosten daarvan. Als de expert, de schadehersteller en de verzekerde het met elkaar eens zijn, wordt een expertiserapport gemaakt voor de verzekeraar. Hoe de procedure verder in zijn werk gaat, is afhankelijk van uw verzekering.

5

WA Verzekering

De verzekeraar van de veroorzaker schakelt een schade-expert in. Bestaat er twijfel over de schuldvraag? Dan moeten beide partijen een schade-expert inschakelen. Mocht de schuldvraag toch bij de tegenpartij liggen en de aansprakelijkheid is schriftelijk erkend, dan kunt u de kosten van de expert daarop verhalen. Als blijkt dat ú de veroorzaker bent van de schade, dan zijn de kosten helaas voor u. U dient dan zelf de kosten van uw autoschade te betalen.

6

WA Plus Verzekering

Hiervoor geldt hetzelfde als voor de WA-verzekering. Een aanvulling hierop is dat ook de schade aan uw eigen auto is verzekerd, bijvoorbeeld als gevolg van brand, inbraak of diefstal. In dit geval schakelt de verzekeraar zelf een expert in om de autoschade vast te stellen.

7

Casco Verzekering

Uw verzekeraar schakelt een schade-expert in.